Wyrażam zgodę na przetwarzanych moich danych osobowych podanych w formularzu. Przyjmuję do wiadomości, że wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu. Administratorem Twoich danych będzie Anna Bilkiewicz Instytut Powiek z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 85a, który przetwarzać je będzie w zgodzie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Szczegółowa Informacja na temat zasad przetwarzania danych znajduje się pod adresem www.powieki.pl/polityka-prywatności.