ZSO

Zespół suchego oka (ZSO) jest to jednostka chorobowa dotycząca powierzchni oka, która jest wieloczynnikowa i prowadzi do zaburzenia składu oraz stabilności filmu łzowego.