lek. Magdalena Dąbrowska 200 zł
lek. Monika Jewusiak-Rogulska200 zł
lek. Anna Bilkiewicz300 zł
lek. Magdalena Dąbrowskaod 4500 zł / dwie powieki
lek. Monika Jewusiak-Rogulskaod 4500 zł / dwie powieki
lek. Anna Bilkiewiczod 5500 zł / dwie powieki
lek. Magdalena Dąbrowskaod 6500 zł / dwie powieki
lek. Anna Bilkiewiczod 7500 zł / dwie powieki
lek. Magdalena Dąbrowskaod 9500 zł / dwie powieki
lek. Anna Bilkiewiczod 11500 zł / dwie powieki
lek. Magdalena Dąbrowskaod 4000 zł
lek. Anna Bilkiewiczod 4000 zł
gradówki, kępki żółteod 800 zł
lek. Anna Bilkiewiczod 5000 zł
lek. Anna Bilkiewiczod 2500 zł / jedna powieka
lek. Anna Bilkiewicz od 5500 zł / dwie powieki